Jak przygotowujemy teren pod położenie kostki brukowej?

Organizacja Pracy | Czym się charakteryzujemy?

W jaki sposób zrobić dobre podłoże pod kostkę brukową?

Nasi fachowcy nie zaczynają swojej pracy od odpowiednich pomiarów i analizy terenu na którym ma być zorganizowane utwardzenie terenu a w następnej kolejności położenie PozBruku, płyt gresowych czy betonowych. Generalnie uważamy że najważniejsza jest wizja lokalna, zobaczenie wcześniej terenu który ma być przez Naszą firmę zmieniony oraz bardzo często o czym się nie mówi staramy się przyszłemu klientowi podpowiedzieć w jaki sposób technologicznie podejść do tematu, zaoszczędzić na materiałach czy robociźnie tak by efekt i użyteczność była stu procentowa.

Stąd przed przystąpieniem do realizacji umowy odwiedza Państwa BEZPŁATNIE Nasz doradca znacznie wcześniej który wstępnie oszacowuje koszt i tworzy harmonogram prac dla danej budowy/terenu. 

Brukarze z MagromBruk po pierwszej analizie otrzymują informację czy dany teren pod podbudowę będzie miejscem gdzie nie będzie potrzebne w niektórych miejscach betonowej podbudowy po której jeżdżą samochody czy cięższe pojazdy (tak by podjazd czy plac nie rozjeżdżał się pod wpływem ciężaru) czy faktycznie będzie można zaoszczędzić na podbudowie gdyż będzie to na przykład „chodnik” w okół domu wolnostojącego gdzie maksymalny ciężar to będzie jedna postać ewentualnie z jakimś obciążeniem.

Takie aspekty plus projekt odwadniania, kierowania deszczówki w odpowiednie miejsce jest bardzo ważny. Nasz zespół brukarzy w pierwszej kolejności zajmuje się wywiezieniem z docelowego miejsca gruntu na głębokość (zależy od topografii/geologi terenu) od 30cm do nawet i 60cm obecnego gruntu. Tutaj bardzo jest ważna by firma taka jak nasza miała zarówno mały i duże pojazdy do transportu żwiru/piasku. Następnie po oczyszczeniu terenu zajmujemy się położeniem krawężników i ogrodzeniem terenu nimi który na którym będzie położona kostka pozbrukowa. Po obsypaniu krawężników betonem całość uzupełniamy ziemią również po bokach.

W kolejnym kroku nasza firma będzie kładła warstwę tak zwaną „wyrównawczą” z piasku (użyty piasek musi być dopasowany do konkretnej technologi oraz rodzaju wielkości i nacisku pojedyńczej kostki brukowej). Przy niektórych inwestycjach równomiernie rozmieszczamy po całym terenie kruszywo o frakcji około 60mm. Rozrównujemy taką warstwę zagęszczarką o około masie 500kilogramów. Czasami również kładziemy na to kolejną warstwę kruszywa o frakcji 30mm. W kolejnym kroku tworzymy profile na których będziemy wykładać bezpośrednio już kostki. W ostatnim etapie utwardzamy specjalną płytą kałczukową pozbruk z góry oraz oczywiście sprzątamy po sobie.

Nasza firma jest w stanie dostarczyć materiały pod podbudowę kostki PozBrukowej, Betonowej czy płyt Gresowych.

Przez cały czas nasi brukarze wykonują pomiary oraz sprawdzają kąty pochylenia danych elementów tak by odpływ wody deszczowej był maksymalnie przemyślany. Po wykonaniu suchej wylewki z piasku wyrównawczego przystępujemy do maszynowego i automatycznego ubijania podłoża (wszystkie nasze pojazdy z parku maszyn są w naszej firmie nie obciążone leasingami czy kredytami). 

Następny krok po ubiciu podłoża to wykonanie wylewki betonowej na której będzie położony docelowy materiał. Przy niektórych inwestycjach ta cześć może być zastępiona materiałem suchym (jeśli po danej kostce brukowej, betonowej czy gresowej) nie będą jeździć pojazdy mechaniczne. Podłoże betonowe zaraz po wylaniu oczywiście musi być obowiązkowo na bieżąco wyrównywane.

Nasi Brukarze wykonują swoje prace w wszystkich miastach w następujących województwach: Wielkopolska, Lubelskie, Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

Przeznaczenie kostki: jaki nacisk będzie kładziony na bezpośrednio jedną kostkę jest bardzo ważną kwestią do przemyślenia. Jeśli będą poruszały się po niej tylko piesi podbudowa może być o wysokości od 15 do 20 centymetrów. Natomiast jeśli będziemy na nią wjeżdżać już samochodami (do 3,5 tony) to będziemy musieli zrobić podbudowę na około 40cm.

Podbudowa jest jedną z najważniejszych rzeczy przy realizacji kostki pozbrukowej. Sprawdź nasze ceny i wolne terminy ułożenia kostki na 2022 rok. Warto zwrócić uwagę by nasza podbudowa została prawdziwie i dobrze wykonana.